Forside

Velkommen til Liseleje & Omegns Motionsklub’s hjemmeside.

______________________________________________________________

Fredag d. 15. marts 2019 kl. 18.00 holder vi generalforsamling med efterfølgende klubaften, hvor vi bl.a. sørger for mad og drikke og medlemmerne for det sædvanlige hyggelige samvær 🙂

I år afholdes generalforsamlingen i Melby-hallens kantine på adressen Melbyvej 134A, 3370 Melby.

Generalforsamlingen/klubaftenen er som udgangspunkt for medlemmer, men interesserede er også velkomne. Det er dog kun gyldige medlemmer der har stemmeret.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne følgende:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse
4: Fastlæggelse af kontingent
5: Indkomne forslag
6: Valg af bestyrelse
7: Valg af suppleanter
8: Valg af revisor
9: Eventuelt.

Vi ses 🙂
______________________________________________________________

Vi er ca. 200 medlemmer og mødes to gange om ugen.

Opvarmning før træning

Vi går/løber hver onsdag med afgang kl. 17.05, og opvarmning kl. 17.00.

Vi mødes også om søndagen, hvor vi starter med opvarmning kl. 10.00, og afgang kl. 10.05.

Vores udgangspunkt begge dage er ved Sundhedsskuret på Nyvej i Asserbo.

Sundhedsskuret

Sundhedsskuret

Læs mere under “Træning”.

Du kan også følge os på facebook her:

facebooklogo

Facebook bruger vi som kommunikation med vores medlemmer og venner, men benyttes også af medlemmerne imellem.

Har du en god ide, som vi bør have med, er du meget velkommen til at sende os en mail på mail@lomk.dk.